EU-godkända kvalificerade certifikat

eIDAS definierar tillitsnivåer för elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster. Tillitsnivån ”kvalificerad” ska enligt eIDAS ha samma rättsliga verkan i hela EU. Det vill säga accepteras av samtliga myndigheter inom EU och på sikt även alla företag.

Signera för företaget!

Nu kan du signera i din roll som anställd på ett företag med hjälp av ett EU-godkänt och kvalificerat certifikat.

  • det framgår tydligt att du signerar å företagets vägnar
  • du får en eIDAS-godkänd underskrift som är verifierbar genom hela Europa
  • du behöver inte lämna ut dina personuppgifter

Så här går det till att skaffa certifikat

Du bokar tid med oss för ett personligt möte.
Du har då med dig en giltig EU-legitimation (som pass, körkort).
Ska du signera i din roll som anställd på ett företag ska du även ha med dig ett arbetsgivarintyg som bekräftar din roll på företaget och din rätt att skriva under avtal för företagets räkning.
Efter att dina dokument kontrollerats och godkänts så utfärdar vi certifikatet medan du väntar. Om du vill använda certifikatet i våra tjänster för elektronisk signering så hjälper vi dig att spara certifikatet på en säker plats i våra system.
Avgiften faktureras i efterhand.

Förnya certifikat

Ditt certifikat är giltigt i 1 år, därefter måste det förnyas.
Du får automatiskt två mail som påminner dig när det är dags, följ instruktionerna i mailet så förnyas ditt certifikat. Här krävs det inte att du besöker oss på kontoret.
Avgiften faktureras i efterhand.

Certifierade utfärdare

TellusTalks anställda är nu utbildade och certifierade utfärdare av elektroniska certifikat som följer EU:s krav och direktiv enligt eIDAS.

Vi kontrollerar din identitet och lovar som utfärdare att certifikatet du får är rätt och riktigt. Vi utfärdar certifikat på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.